известия
съобщения
АвтоБОТ
myve logo Промоции Локация

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

MyVe Ви приветства в своята платформа, създадена специално за Вашите нужди и търсения, предлагайки Ви богата гама от продукти и услуги в областта на автомобилната индустрия. Ние и нашите партньори  ще дадем най-доброто от себе си, за да Ви осигурим най-бързото, качествено и максимално съвпадащо с Вашите нужди обслужване, свързано с Вашето търсене на превозни средства, сервизни услуги, гуми, финансови продукти, застраховки, рент а кар услуги, пътна помощ и пр., предлагани от нашите партньори, както и публикуване на рекламни, маркетингови материали и др.

Във връзка с предоставяните услуги MyVe обработва лични данни съгласно Политиката за поверителност („Политика“), с която можете да се запознаете. Политиката за поверителност, както и Политиката за бисквитките и други подобни документи представляват неразделна част от Общите условия на MyVe, които можете да откриете на www.myve.bg

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ НА САЙТА.

Дата на последна актуализация: 26.05.2023 г.

 

1. Регистрация

1.1. „МайВи“ ООД, ЕИК 206232044, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1700, р-н „Студентски“, бул. „Никола Габровски“ № 108, ет. 7, ап. 1 (MyVe) е търговско дружество, което създава и поддържа платформата „MyVe“. Същата предоставя чрез сайта www.myve.bg и мобилните версии и приложения (“Сайта”) на физически и юридически лица („Вие“) услуги на информационното общество („Услуги“). Услугите включват, без да се изчерпват, възможности за търсене, разглеждане, получаване и публикуване на обяви и информация за превозни средства, сервизни услуги,  рент а кар услуги, гуми, застраховки, финансови продукти и др.

1.2. Достъпът до Сайта е безплатен и потребителите (регистрирани или нерегистрирани) могат да разглеждат информацията за услугите и продуктите безплатно. MyVe си запазва правото и може в бъдеще да въведе определени такси за достъп до различните си услуги.

1.3. MyVe използва доставчици на услуги на трети страни, за да ни помогнат за подобряването на нашите Услуги и на Сайта, както и да се приспособим към интересите и действията на нашите потребители. С приемането на настоящите Общи условия Вие се съгласявате доставчиците на услуги на MyVe да събират, използват, съхраняват, анализират, възпроизвеждат, публикуват и адаптират (самостоятелно или чрез трети доставчик на услуги) информацията във връзка с използването на Сайта за целите на анализа на данните и за подобряване на Вашето преживяване при използване на Сайта.

1.4. MyVe не носи отговорност за услугите и продуктите, които получавате, ползвате, закупувате или по някакъв друг начин Ви се предоставят от партньори, или за каквито и да е плащания, направени от Вас към тези партньори. Всяка претенция във връзка с такива услуги трябва да бъде насочена от Вас към съответния партньор. Ако кликнете върху връзките към уебсайтове на партньори, Вие напускате Сайта на MyVe. Ние не носим отговорност за съдържанието на уебсайтовете на партньори или за сигурността на Вашата лична информация, когато използвате тези уебсайтове.

1.5 Регистрация като частно лице се извършва лично, като не се допуска регистрацията от името на други лица, както и ако сте под 18-годишна възраст и/или недееспособни. При регистрация на частно лице се изисква информация като: име, мобилен телефон, имейл и друга информация, посочена в регистрационната форма. Ние използваме тези данни само по начина, предвиден в Политика за поверителност.

1.6. Регистрацията на фирмен акаунт се извършва от дееспособно лице, което декларира, че е оторизирано да представлява дружеството, включително да приеме тези Условия и да извършва действия, свързани с ползването и управлението на фирмения акаунт от името на дружеството. При регистрация на фирмен акаунт се изискват наименование, ЕИК, административно лице за контакт, телефони за връзка, адрес и друга информация, посочена в регистрационната форма. Ние използваме личните данни, част от тази информация, само по начина, предвиден в Политика за поверителност.

1.7. Вие се задължавате да предоставяте верни, пълни и актуални данни при регистрация и да ги поддържате такива. При неверни, непълни или неактуални данни следва незабавно да ги коригирате. При установяване на неверни, непълни и/или неактуални данни MyVe си запазва правото да преустанови достъпа Ви до услугите до отстраняването на нередностите.

1.8. В допълнение на попълнените при регистрация данни, MyVe си запазва правото при необходимост да изиска представянето на допълнителни документи и информация за допълнителна идентификация при активирането на акаунта или по всяко време след това при възникване на съмнения за верността, актуалността и пълнотата на предоставените данни.

1.9. Вие отговаряте за всички действия, извършени чрез Вашия акаунт с използване на Вашето потребителско име и парола за достъп. Вие се задължавате незабавно да уведомите MyVe в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв до Вашия акаунт.

1.10. С натискането на бутона "Регистрация" Вие или дружеството, което представлявате, извършвате електронно изявление, с което се съгласявате и се задължавате да ползвате Услугите на MyVe при тези Условия. Преди натискането на бутона "Регистрация" имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация. 

1.11. Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.

2. Ползване на Услугите и съдържанието в Сайта

2.1. Вие се задължавате да използвате Сайта в съответствие с настоящите Условия, допълнителните условия и напътствия, приложими за отделните Услуги, публикувани на съответните страници в Сайта, и действащото българско законодателство. MyVe си запазва правото да променя, спира, анулира или прекратява някои или всички секции или Услуги по всяко време без предупреждение. MyVe си запазва правото да извършва промени в информацията, съдържаща се на Сайта, без предупреждение. Вие се съгласявате, че MyVe няма да отговаря пред Вас или пред трета страна за промяна, спиране, анулиране или прекратяване на Сайта. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Сайта изменената версия на документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия документ.

2.2. MyVe не носи отговорност относно контрола върху съдържанието на обявите и не е посредник при взаимоотношенията между ползващите Сайта. Вие приемате, че MyVe не гарантира и не може да гарантира самоличността на потребителите, с които е възможно да имате взаимоотношения. Всяка информация, предоставена на Сайта, е само с осведомителна цел. В случай, че имате съмнения, че потребител не спазва договорени условия и/или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо да ни уведомите, както и при необходимост да съобщите на компетентните държавни органи. Ползването на услугата е на Ваш собствен риск и отговорност. 

2.3. Сайтът и съдържанието в него са собственост на MyVe и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие можете да използвате съдържанието с информативна цел и/или за осъществяване на контакт с предлагащите съответните услуги и/или продукти. Вие не можете да използвате това съдържание за други цели, освен с изрично Наше съгласие и/или съгласието на съответните трети лица.

2.5. MyVe и неговите партньори полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, MyVe и неговите партньори уточняват, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените услуги и продукти могат да се различават от изображенията.

2.6. Вие се задължавате да не използвате предвидените средства за комуникация с други потребители за цели, различни от предназначението на Сайта. 

2.7. Вие се задължавате да не смущавате и нарушавате нормалната работа на техническите или софтуерните приложения и компютърни системи на MyVe или на потребителите на Сайта чрез недобросъвестни действия.

 

3. Услуги 

3.1. MyVe предоставя платформа на потребителите, на която да открият стоки /или услуги съобразно интересите и нуждите си. Цялата информация и материали, достъпни на Сайта, са само за подпомагане на потребителя, който се интересува от Услугите, предоставяни от нашите партньори или директно от MyVe и който иска да проучи повече опции, преди да сключи конкретна сделка или да ползва дадена услуга. MyVe предоставя на потребителите информация за всяка или всички изброени по-долу услуги и продукти:

 • Сервизни центрове;
 • Центрове, предлагащи гуми и тяхната смяна и съхранение;
 • Центрове, предлагащи извършване на Годишни технически прегледи;
 • Пътна помощ и услуга „от врата до врата“;
 • Застрахователни продукти;
 • Автокозметични услуги;
 • Бензиностанции и зарядни станции;
 • Учебни центрове - автошколи;
 • Обекти за обслужване на пожарогасители;
 • Рекламни материали, свързани с предпочитанията на потребителите;
 • Проверка за валидност и последващо известяване за изтичащи технически преглед, винетка, и полица "Гражданска отговорност";
 • Проверка за индикативна стойност на Данък превозно средство;
 • Проверка за глоби към КАТ и АПИ и последващо известяване при промяна в статуса на потребителя;
 • Предоставяне на определени функционалности, които дават възможност да изпращате/получавате покани/съобщения/напомняния на Вашите контрагенти, чиито данни са предоставени и специално разрешени от Вас.

Всички горепосочени услуги и продукти се предоставят по преценка на MyVe и Вие се съгласявате, че MyVe може да добави или да предостави допълнителни услуги, които не са изброени по-горе, или може да премахне/спре или прекрати всяка или всички услуги/продукти, изброени по-горе, без предупреждение и/или без да носи отговорност за това.

4. Функции и съдържание

4.1. „Съдържание“ означава всякаква информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, снимки, графики, видео, съобщения, новини, известия, статии, договори, формуляри, документи или други материали, които могат да бъдат преглеждани или изтеглени на или чрез този Сайт. Съдържанието включва също всяка електронна поща, съобщение или всяка друга информация, предоставена от потребител, която да се показва на Сайта от MyVe.

4.2. MyVe може да разреши на потребителя на Сайта да качва или публикува определено съдържание, данни или информация, съобщение, файлове, снимки, статии, обратна връзка или всякакъв друг материал, достъпен за други потребители или за осъществяване на комуникация. Някои от тези инструменти могат да бъдат предоставяни от партньори/трети страни и употребата им е предмет, както на настоящите Общи условия, така и на политиките на партньорите/третите страни. Тази функция е достъпна за Вас за задоволяване на лични потребности и за да имате възможност да изразите мнението си за продукти/услуги, достъпни чрез или на Сайта.

4.3. Вие се задължавате да не публикувате съдържание с незаконен, дискриминационен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна. В случай, че съдържание нарушава някой патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право или други права на интелектуална и/или индустриална собственост или права на поверителност на която и да е трета страна, или e в противоречие с приложимото законодателство, тогава MyVe по свое усмотрение може да премахне или да деактивира достъпа до съдържанието или на която и да е част от него, без предварително известяване на потребителя. В случай, че в публикуваното съдържание взема участие трето лице, включително чрез визуалното му представяне, Вие декларирате, че имате неговото предварително съгласие, като MyVe не носи отговорност, ако се установи, че такова не е налице.

4.4. Като създател на съдържание Вие носите пълна отговорност за всичко, което качвате, публикувате, предавате или по друг начин предоставяте на Сайта. Вие признавате и приемате, че съдържанието, публикувано или предавано чрез нашия Сайт, представлява възгледите на автора, а не на MyVe. Вие също така потвърждавате, че използването на това съдържание е на Ваш риск. Вие гарантирате, че имате право да използвате всяко съдържание, което публикувате в Сайта или изпращате на други лица посредством Сайта, както и че то не противоречи на тези Условия или на закона. В случай, че това не е така, носите отговорност за всички вреди, които могат да настъпят от това за MyVe или за трети лица.

4.5. С цел гарантиране надеждността и сигурността на Услугите, MyVe запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на тези Условия.

4.6. Вие давате право на MyVe да направи достъпни за широката общественост публикуваните от Вас обяви и друго публично съдържание, като това е с цел предоставяне на Услугите и за което MyVe не дължи възнаграждение.

4.7. С публикуването на съдържание в Сайта, Вие предоставяте на останалите потребители право да осъществяват достъп до него и да го ползват съгласно тези Условия за ползване и съгласно закона.

4.8. Без времеви ограничения MyVe си запазва правото, но не и задължението да извършва одит на съдържанието, достъпно на Сайта или всеки друг материал или информация, публикувани/качени от потребителя. Ако по свое усмотрение MyVe реши, че определено съдържание или всякакъв друг материал на Сайта е в противоречие, с който и да е закон или Условията, както и при нарушаване поверителността, на което и да е лице, тогава MyVe може или да премахне, редактира, или блокира такъв материал без никакво предупреждение. Независимо от горепосоченото право, Вие потвърждавате, че цялото съдържание е отговорност единствено на лицето, от чийто профил произлиза. Това означава, че Вие, а не MyVe, носите пълна отговорност за цялото съдържание, което качвате, публикувате, предавате или по друг начин предоставяте чрез Сайта. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че това съдържание не отразява непременно възгледите на MyVe, нито MyVe одобрява такова потребителско съдържание. Освен това Ви информираме, че MyVe може да споделя информацията, отнасяща се за конкретни нарушения със съответните държавни и местни органи с цел проверка на самоличността на потребителя с цел за преустановяване на нарушението и/или отстраняване на последиците от него. Затова Ви предупреждаваме да не се включвате в каквито и да е дейности или злоупотреби, които нарушават приложимото законодателство, правила, регулация или нарушават настоящите Условия.

 

5. Потребителски профил и възможности за регистрация

5.1. Потребителят има достъп до Сайта или друга информация и материали по два начина: като гост, без да е необходима регистрация, или след направена регистрация, при което се създава потребителски профил. Някои функции и информация на Сайта са достъпни за всички потребители – например  потребителят може свободно да прави проучвания и да сравнява продуктите и услугите, достъпни на Сайта. Услугите на гост-потребителите обаче са ограничени, което означава, че не всички функции или функционалности са достъпни, докато потребителят не се регистрира/създаде профил на Сайта. Регистрацията/създаването на профил на Сайта  се осъществява след предоставяне на определена информация , например вашето име, данни за контакт, имейл и т.н. При спазването на нашите указания за създаване на потребителски профил и всеки друг приложим закон, MyVe Ви разпознава като регистриран потребител, позволявайки Ви да осъществите достъп чрез Вашия акаунт, да използвате Услугите и да достъпите други функции и информация, които не са достъпни за гост-потребителите.

5.2. Ако използвате Услугите или осъществявате достъп до нашия Сайт като регистриран потребител, Вие потвърждавате и се съгласявате, че носите пълна отговорност за запазването на поверителността, няма да разкривате данните на Вашия акаунт на никое друго лице и че носите лична отговорност за дейност, извършена от Вашия профил.

5.3. Вие се съгласявате, че докато регистрирате/създавате своя акаунт при нас, няма да предоставяте информация, която е невярна, неточна или неактуална и няма да използвате данните на друго лице или акаунт на друг потребител. MyVe може да спре/изтрие Вашия профил или да ограничи/откаже достъпа до Сайта или Услугите по всяко време, ако се установи, че Вашата информация е невярна, неточна, не е актуална или се отнася за профила на друг потребител.

6. Задължения на потребителя

6.1. При спазване на всички приложими закони, правила и условия на настоящите Общи правила, MyVe предоставя на потребителя ограничено, неизключително, неподлежащо на лицензиране, непрехвърляемо, отменяемо и ограничено разрешение за достъп и използване на Сайта и Услугите, предоставяни чрез или на него.

6.2. Вие потвърждавате, приемате и се задължавате, че използването на Сайта ще бъде строго регламентирано от настоящите Условия и следните задължителни принципи:

6.2.1. Няма да използвате или осъществявате достъп до Сайта или да се възползвате от Услугите по никакъв друг начин освен чрез интерфейса, предоставен от MyVe.

6.2.2. Когато използвате Сайта и/или Услугите, Вие се задължавате да не показвате, качвате, променяте, публикувате, предавате, актуализирате, изтривате или споделяте каквото и да съдържание, което:

 • принадлежи на друго лице и Вие нямате права над него;
 • е незаконно, дискриминационно, нецензурно, обидно, заплашително, клеветническо, омразно или е от неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби или нанесе каквито и да е вреди на трето лице;
 • нарушава патенти, търговски марки, авторски права или други права на интелектуалната и/или индустриалната собственост;
 • нарушава приложимите закони и разпоредби, които са в сила в Република България и извън нея;
 • се предоставя за друго лице или търговско дружество;
 • съдържа софтуерни вируси или всеки друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъснат, унищожават или ограничават функционалността на всеки компютърен ресурс;
 • заплашва единството, целостта, отбраната, сигурността или суверенитета на Република България, приятелските отношения с чужди държави или предизвиква подбуждане към извършване на престъпление или предотвратява разследването на такова;
 • пречи или прекъсва достъпа до Сайта и/или Услугите, участвайки в изпращането имейли тип „junk/phishing“, „спам“ или други подобни;
 • се опитва да получи неоторизиран достъп до акаунта на друг потребител, Сайта, всички други системи или мрежи, свързани със Сайта, или всеки компютърен ресурс/сървъри на MyVe. Вие нямате право да осъществявате достъп до Сайта, функциите или някоя от услугите чрез хакване, извличане на парола или други незаконни средства или чрез автоматизирани средства.

6.3. Всеки потребител, който купува или използва Услуги, след като е посетил нашия Сайт, осъществява това единствено по своя преценка, на свой риск и отговорност. MyVe не предоставя никакви препоръки, нито се ангажира с гаранции по отношение на качеството, функционалността или годността на закупените и/или използвани Услуги.  MyVe не носи отговорност, ако обявената на Сайта цена се различава от действителната поради техническа грешка, настъпили последващи промени или по други причини.

6.4. При осъществяване на покупка или използването от страна на потребителя на определени Услуги след посещението на Сайта, потребителят носи отговорност за надлежното сключване на сделката в предвидената от закона форма и MyVe не носи отговорност за каквито и да е последствия (включително забавяне на доставката на продукта/услугата, анулиране на транзакция, непълна или неправилна документация и пр.). Ако потребителят изисква допълнителни Услуги, той се свързва с продавача/дилъра (партньор), който е предоставил съответната услуга и/или продукт. MyVe няма задължения да предоставя допълнителни услуги. MyVe предлага платформа за улесняване на свързването на потребителя-купувач със съответния продавач (партньор) на определена услуга и/или продукт.

6.5. MyVe може, през определен период от време, да предоставя достъп до лимитирани оферти/ваучери с цел популяризиране на Сайта и постигане на по-голяма ангажираност на потребителите. Като потребител Вие приемате и се съгласявате, че стриктно ще спазвате общите условия и условията за ползване на съответните ваучери/оферти според случая, които са в допълнение към настоящите Условия.

6.6. Потребителите-продавачи трябва да имат законно право да осъществяват продажба на стоки и услуги, които предлагат на нашия Сайт. Обявите могат да включват само текстови описания, графики и снимки/видео, които описват продуктите и услугите за продажба. Описанието на продуктите и услугите, които се предлагат, не трябва да е с подвеждащ характер или да съдържа неверни данни, а следва да бъде посочена вярна и актуална информация. Ако действителното осъществяване/предлагане на дадена услуга/продукт не съответства на посоченото на Сайта, Вие носите отговорност за претърпени щети от страна на купувача, както и за причинени щети на доброто ни име и репутация в обществото. MyVe си запазва правото да извършва преглед преди публикуване на услуги и продукти на Сайта. Процесът ще се извършва периодично, за да се гарантира автентичността на данните, публикувани от потребителя-продавач. Проверката може да отнеме известно време и следователно публикуването на списък с услуги и продукти да се забави. Ако MyVe установи и прецени, че информацията, въведена от потребителя-продавач, е подвеждаща, неактуална и/или неточна, ние си запазваме правото да премахнем съответните услуги и/или продукти от Сайта, подвеждайки под отговорност съответния потребител-продавач.

 

7. Интелектуална собственост

7.1. Всички текстови, графични, аудио, дизайнерски и други произведения на Сайта са обекти на интелектуална собственост на MyVe и/или неговите партньори. Съдържанието на Сайта е предназначено само за лична употреба, освен ако не е разрешено друго. Всяка промяна на материалите или използването на съдържащите се в Сайта материали за каквито и да е търговски цели, е нарушение на авторските права на MyVe и/или на съответните им носители. С приемане на настоящите Условия, Вие потвърждавате и се съгласявате, че няма да копирате, възпроизвеждате, публикувате, качвате, предавате, унищожавате или разпространявате съдържанието, достъпно на Сайта, без да сте получили предварително разрешение от MyVe.

7.2. Сайтът може да съдържа определени търговски марки, лога или знаци („Марки“). Тези Марки са собственост на MyVe и/или на неговите партньори, или на трети страни. Не е позволено да използвате Марките по какъвто и да е начин, без предварително да получите писменото разрешение на съответния им титуляр.

7.3. Всяко използване на Сайта, съдържанието, Марките или други права на интелектуална собственост на MyVe, в противоречие с изискванията на настоящите Условия или който и да е приложим закон, представлява нарушение на право на интелектуална собственост на MyVe или на съответната трета страна/партньор. При установяване или подозрение за нарушение на интелектуалната собственост на MyVe или трета страна/партньор, ние можем и ще инициираме съответното съдебно производство и/или ще предприемем други подходящи действия срещу нарушителите.

7.4. MyVe притежава всички права върху интелектуална собственост и върху търговската марка „MyVe“ и Сайта, включително авторското право и сродните му права, патенти, полезни модели, дизайни, ноу-хау, търговски тайни и изобретения, репутация, код, бази данни, текст, съдържание, графика, икони и хипервръзки.

8. Кореспонденция

8.1. Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с изпълнение на Условията се извършват в писмена форма или чрез електронна поща.

Адрес за кореспонденция с MyVe„МайВи“ ООД, ЕИК: 206232044, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София 1700, р-н „Студентски“, бул. „Никола Габровски“ № 108, ет. 7, ап. 1, еmail: office@myve.bg, телефон: +359 883 546 206

8.2. Страните се съгласяват, че в отношенията помежду им, произтичащи от тези Условия, всяко писмено известие и друга кореспонденция, изпратени по електронната поща, ще се считат за надлежно получени от страната, до която са адресирани, и ще пораждат правните последици, свързани с получаването, ако има настъпила промяна на посочения адрес за кореспонденция на съответната страна и същата не е уведомила своевременно другата за това.

 

9. Заключителни разпоредби

9.1. Поради това, че Услугите могат да бъдат ползвани само съгласно актуалните Условия, Ви уведомяваме, че нямаме техническа възможност да Ви предоставяме достъп до Услугите в Сайта в случай, че не сте съгласни с тях. Ако не сте съгласни с Условията, моля прекратете използването на Сайта. В случай, че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт и да прекратите ползването на Услуги от Сайта.

9.2. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия не  води до недействителност на целия документ.

9.3. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален/индивидуален договор между MyVe и ползвателите с предимство се прилагат клаузите на индивидуалния договор.

9.4. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички потребители на Сайта от деня на публикуването им.

9.5. За неуредените в тези Условия въпроси, свързани с ползването на Сайта от потребителите, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.