Моите ваучери

Открихме, че нямате регистрация в MyVe. За да видите Вашите ваучери, моля регистрирайте се.
подаряват на всеки регистрирал се в www.myve.bg
20%отстъпка на всички авточасти,
закупени до 31.03.2022г.
Код на ваучера: MyVe D5C1
Не се чудете, а бързо на посочените телефони позвънете:

Известия

Открихме, че нямате регистрация в MyVe. Ако искате най-доброто изживяване за Вас, моля регистрирайте се.

Съобщения

📰 Листовки - видео уроци

Силно препоръчваме да изгледате цялата видео поредица, за да бъдете подготвени за Вашия теоретичен изпит. 👇

Тема 1 "ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ" - част 1

Тема 1 "ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ" - част 2

Тема 2 "ПЪТИЩАТА И УЛИЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ" - част 1

Тема 2 "ПЪТИЩАТА И УЛИЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ДВИЖИМ" - част 2

Тема 3 "ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО И ОСОБЕНОСТИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА" - част 1

Тема 3 "ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО И ОСОБЕНОСТИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА" - част 2

Тема 3 "ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО И ОСОБЕНОСТИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА" - част 3

Тема 3 "ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО И ОСОБЕНОСТИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА" - част 4

Тема 4 "РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО" - част 1

Тема 4 "РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО" - част 2

Тема 4 "РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО" - част 3

Тема 4 "РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО" - част 4

Тема 4 "РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО" - част 5

Тема 4 "РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО" - част 6

Тема 4 "РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО" - част 7

Тема 4 "РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО" - част 8

Тема 5 "РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НЕРЕЛСОВИТЕ ППС ВЪРХУ ПЪТЯ" - част 1

Тема 5 "РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА НЕРЕЛСОВИТЕ ППС ВЪРХУ ПЪТЯ" - част 2

Тема 6 "СКОРОСТ, ДИСТАНЦИЯ, НАМАЛЯВАНЕ НА СКОРОСТТА" - част 1

Тема 6 "СКОРОСТ, ДИСТАНЦИЯ, НАМАЛЯВАНЕ НА СКОРОСТТА" - част 2

Тема 6 "СКОРОСТ, ДИСТАНЦИЯ, НАМАЛЯВАНЕ НА СКОРОСТТА" - част 3

Тема 7 "МАНЕВРИ" - част 1

Тема 7 "МАНЕВРИ" - част 2

Тема 7 "МАНЕВРИ" - част 3

Тема 7 "МАНЕВРИ" - част 4

Тема 7 "МАНЕВРИ" - част 5

Тема 7 "МАНЕВРИ" - част 6

Тема 8 "ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕ, ПЪТЕН ВЪЗЕЛ, ТУНЕЛ, СТЕСНЕН УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ, ЖП ПРЕЛЕЗ" - част 1

Тема 8 "ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕ, ПЪТЕН ВЪЗЕЛ, ТУНЕЛ, СТЕСНЕН УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ, ЖП ПРЕЛЕЗ" - част 2

Тема 8 "ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕ, ПЪТЕН ВЪЗЕЛ, ТУНЕЛ, СТЕСНЕН УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ, ЖП ПРЕЛЕЗ" - част 3

Тема 8 "ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕ, ПЪТЕН ВЪЗЕЛ, ТУНЕЛ, СТЕСНЕН УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ, ЖП ПРЕЛЕЗ" - част 4

Тема 8 "ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕ, ПЪТЕН ВЪЗЕЛ, ТУНЕЛ, СТЕСНЕН УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ, ЖП ПРЕЛЕЗ" - част 5

Тема 8 "ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕ, ПЪТЕН ВЪЗЕЛ, ТУНЕЛ, СТЕСНЕН УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ, ЖП ПРЕЛЕЗ" - част 6

Тема 8 "ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪСТОВИЩЕ, ПЪТЕН ВЪЗЕЛ, ТУНЕЛ, СТЕСНЕН УЧАСТЪК ОТ ПЪТЯ, ЖП ПРЕЛЕЗ" - част 7

Тема 9 "ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМАГИСТРАЛА И АВТОМОБИЛЕН ПЪТ" - част 1

Тема 9 "ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМАГИСТРАЛА И АВТОМОБИЛЕН ПЪТ" - част 2

Тема 9 "ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМАГИСТРАЛА И АВТОМОБИЛЕН ПЪТ" - част 3

Тема 10 "СПИРКИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ОТ РЕДОВНИТЕ ЛИНИИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ; ЖИЛИЩНА ЗОНА" - част 1

Тема 10 "СПИРКИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ОТ РЕДОВНИТЕ ЛИНИИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ; ЖИЛИЩНА ЗОНА" - част 2

Тема 11 "СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА НЯКОИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО" - част 1

Тема 11 "СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА НЯКОИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО" - част 2

Тема 12 "ПРЕСТОЙ, ПАРКИРАНЕ, МПС, СПРЯНО ПОРАДИ ПОВРЕДА" - част 1

Тема 12 "ПРЕСТОЙ, ПАРКИРАНЕ, МПС, СПРЯНО ПОРАДИ ПОВРЕДА" - част 2

Тема 13 "НЕБЛАГОПРИЯТНО ВРЕМЕ ЗА ПЪТУВАНЕ, ГОДИШНИТЕ СЕЗОНИ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МПС"

Тема 14 "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪТУВАНЕТО"

Тема 15 "ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПСИХО-МОТОРНИТЕ ФУНКЦИИ, БДИТЕЛНОСТТА НА ВОДАЧА И СЪОБРАЗЯВАНЕТО С ДЕЙСТВИЯТА НА ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО"

Тема 16 "ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧА" - част 1

Тема 16 "ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧА" - част 2

Тема 16 "ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧА" - част 3

Тема 17 "АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ"

Тема 18 "ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ВОДАЧА ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНО ПРОИЗШЕСТВИЕ"

Тема 19 "ОБЩО УСТРОЙСТВО НА МПС" - част 1

Тема 19 "ОБЩО УСТРОЙСТВО НА МПС" - част 2

ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ

ПРЕЗ КРОСТОВИЩЕ С РЕГУЛИРОВЧИК И ЗНАК ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОСОКА НАПРАВО